Terveys

Koirien terveys, käyttäytyminen ja hyvinvointi ovat tärkeitä tavoitteita sekä Kennelliiton että rotujärjestön toiminnassa ja koirien jalostuksessa. Koirankasvattajat ja koiranomistajat voivat edistää niitä hyödyntämällä eläinlääkäreiltä, tutkijoilta ja muilta asiantuntijoilta saatavaa tietoa. Koirien terveyden edistämiseksi on myös olemassa monia työkaluja, kuten terveystutkimuksia ja tietoa koirien terveysongelmien periytyvyydestä. Pyreneittenmastiffi on kuulunut PEVISA-ohjelmaan (perinnöllisten sairauksien vastustamisohjelma) v 1995 lähtien ja siinä vaaditaan jalostukseen käytettäviltä koirilta vähintään 18 kk iässä tehdyt kyynär- ja lonkkanivelen tutkimukset. Pyreneittenmastiffit ry toteutti laajan kyselyn Helsingin Yliopiston ja Petsofin kanssa v 2020. Vastaavia kyselyitä on tehty aikaisemminkin, mutta nyt ensimmäistä kertaa tulokset on analysoitu kattavasti ja kyselyyn tuli runsaasti vastauksia.

Terveyssivulle on tarkoitus jatkossa kerätä pyreneittenmastiffien terveyteen liittyvää tietoa.

Pyreneittenmastiffien terveys ja luonne – Petsofiraportti 6.3.2021