Kennelnimen haku

Kennelliiton hallinoimasta kennelnimisäännöstä lisää täältä.

Yhdistyksen hallitus on päättänyt 25.7.2020 kokouksessaan uudistaa kennelnimihakua rotujärjestönsä osalta. 1.1.2021 Pyreneittenmastiffien kautta kennelnimen puoltoa hakevan tulee toimittaa seuraavat asiakirjat osoitteeseen jasensihteeri@pyreneittenmastiffit.fi

– Vapaamuotoinen esittely itsestä ja omasta toimintaympäristöstä
– Eläintenpitokieltorekisteriote

Hakijan tulee lisäksi olla pyreneittenmastiffit ry:n jäsen. Rekisteriotteen tilaamistiedot täältä.

Hakijan tulee itse huolehtia tarvittavien dokumenttien lähettämisestä pyreneittenmastiffit ry:lle. Kennelnimianomus rotujärjestön osalta käsitellään vasta kaikkien dokumenttien saavuttua.