Jalostus

JTO PEVISA

Ensimmäiset pyreneittenmastiffit rekisteröitiin Suomeen 1980- luvun lopulla ja vuodesta 1995 lähtien rotumme on kuulunut perinöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (pevisa). Jalostukseen käytettävien koirien tulee olla lonkka – ja kyynärkuvattuja ennen astutusta ja D-lonkkaiselle koiralle saa käyttää vain A tai B- lonkkaista parituskumppania. Rotujärjestö suosittelee myös selän ja olkanivelen tutkimista ennen jalostuskäyttöä. Vuoden 2018 alusta pevisaan lisättiin 30 jälkeläisen rajoitus ja vuoden 2022 alusta tuli voimaan muutos, että koiralle rekisteröidään 20 jälkeläistä – kuitenkin niin, että viimeisin pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. Tiukentuneella jälkeläisrajoituksella pyritään rajoittamaan toisen polven jälkeläisten määrää vastaamaan kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan yleistä suositusta, jossa neljän vuoden rekisteröintien määrästä yhden koiran osuus saisi olla enintään 5 %.

Pyreneittenmastiffille on hyväksytty sekä käyttäytymisen että ulkomuodon ihanneprofiilit. Vuonna 2021 järjestettiin ensimmäiset jalostustarkastukset kennelliitossa hyväksytyllä ihanneprofiililla. Jalostustarkastusten pöytäkirjat löytyvät tarkastuksiin osallistuneiden koirien julkisista tiedoista kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, mikäli omistaja on omakoiran kautta hankkinut näihin lähetteet.

Linkit:

Käyttäytymisen jalostustarkastus, ihanneprofiili

Ulkomuodon jalostustarkastus, tarkastuslomake

Ulkomuodon Jalostustarkastuslomake