Epilepsiakyselylomake

Epilepsia määritellään seuraavasti: Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on koiran yleisin neurologinen sairaus. Kohtauksien luonne vaihtelee suurestikin ja koiralla voi olla tajunnan, motoriikan, sensorisen toiminnan, autonomisen hermoston ja/tai käyttäytymisen häiriöitä. Kohtauksen aikana koira voi olla tajuissaan tai tajuton. Kohtauksen luonne riippuu purkauksen lähtöpaikasta aivoissa ja sen leviämisestä.

Koiran epilepsia voi olla joko idiopaattista eli tuntemattomasta syystä esiintyvää, tai seurausta jostain muusta sairaudesta tai vammasta. Taudin puhjettua aluksi koiralle tehdään kliininen- ja neurologinen tutkimus. Lisäksi otetaan tarvittavat veri- ja virtsakokeet, joilla poissuljetaan tiettyjä sairauksia ja samalla selvitetään munuais- ja maksa-arvojen perusteella kyseisten elimien toimintakunto. Diagnoosin teko on pitkälti muiden kohtauksia aiheuttavien tekijöiden poissulkemista.

Ainut keino, miten voimme ehkäistä epilepsian yleistymistä on kerätä tietoa sairastuneista -myös jo menehtyneistä koiristamme. Epilepsia on periytyvä sairaus ja kantajuudet tulisi ottaa huomioon yhdistelmiä suunniteltaessa. Kyselyssä voit valita vaihtoehdot – haluatko koiran nimen julkiseksi vai pelkästään jalostustoimikunnan tietoon. Voit siis vastata myös jo edesmenneistä koirista auttaaksesi kartoittamaan riskilinjoja.

Vastaa oheiseen kyselyyn auttaaksesi rotuamme eteenpäin!