Kennelnimen anominen

SKL:n kennelnimisääntö.

Kun olet hakemassa uutta kennelnimeä rotujärjestöömme kuuluvalle/kuuluville roduille, toimi seuraavasti:

Kennelliiton omakoirajärjestelmässä, toimi järjestelmän ohjeiden mukaan.
Paperiversiona: Täytä Suomen Kennelliiton virallinen kennelnimihakemus siinä olevien ohjeiden mukaan.
Täytä SKL:n kasvattajasitoumus-lomake.

Lähetä lomakkeet Kennelliittoon. Mikäli kennelnimeä anova henkilö lähettää kennelnimianomuksen ensin Pyreneittenmastiffit ry:lle, Pyreneittenmastiffit ry voi hakemuksen käsitellä ja toimittaa sitten Kennelliittoon. HUOM: Kennelnimenhakijan/hakijoiden tulee olla Pyreneittenmastiffit ry:n jäsen. Kopiota jäsenmaksun maksamisesta ei tarvitse liittää hakemukseen, sihteeri tarkistaa asian jäsenrekisteristä.

Omakoira-järjestelmässä tehtyihin anomuksiin lausunnon antaa aina rotujärjestö.

Siirry työkalupalkkiin