Jalostusneuvonta

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.03.2011

Jalostusneuvojat noudattavat toiminnassaan Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n, Bullmastiffit & mastiffit ry:n ja Pyreneittenmastiffit ry:n sääntöjä ja määräyksiä.

Jalostusneuvojia valitaan 2 (kaksi), 3 (kolmen) vuoden toimintajaksoihin Pyreneittenmastiffit r.y:n hallituksen kokouksessa ja viedään tiedoksi Bullmastiffit & mastiffit ry:n hallitukselle.

Jalostusneuvojat toimivat objektiivisesti ja yhteistyössä keskenään sekä hallituksen kanssa.

Jalostusneuvojat osallistuvat Suomen Kennelliiton jalostusneuvoja- ym. jalostusta käsitteleville kursseille.

Jalostusneuvojat edistävät rodun myönteistä kehitystä ja pyrkivät noudattamaan toiminnassaan jalostuksentavoiteohjelman suosituksia.

Jalostusneuvojat toimivat pentuvälittäjien kanssa yhteistyössä, siten että pentuvälittäjät saavat jalostusneuvojilta tietoa tulevista jalostuksentavoiteohjelman täyttävistä yhdistelmistä ja näin pentuvälittäjät voivat antaa informaatiota siitä mitä on mahdollisesti tulossa.

Jalostusneuvojien tehtävät liittyvät jalostuksen ohjaamiseen populaatio ja yksilö tasolla.

Jalostusneuvojat kartoittavat tätä varten jalostuspohjaa, seuraa terveydentilan kehittymistä ja tiedottavat esille tulevista ongelmista hallitukselle, kasvattajille ja jäsenistölle.

Hallitus toimittaa jalostusneuvojille seuraavat tilastot: lonkka- ja kyynärkuvaus tulokset, silmäpeilauslausunnot ja luonnetestitulokset.

Jalostusneuvojat toimivat tavoitteenaan ohjata ja tukea kasvattajia pyreneittenmastiffien jalostuksessa siten, että määrätietoisella valinnalla ja suunniteluilla parituksilla aikaansaadaan rodun laadun parantaminen.

Jalostusneuvojat pyrkivät parantamaan pyreneittenmastiffi harrastajien ja pyreneittenmastiffirotuun läheisesti liittyvien sidosryhmien tietoisuutta Suomessa pyreneittenmastiffeilla esiintyvistä vioista ja sairauksista omalta osaltaan. Muuten tilastotiedot tullaan julkaisemaan Pystiffi-lehdessä ja netissä.

Jalostusneuvojat toimittavat vuosikokouksia varten toimintakertomuksen kuluneesta vuodesta ja toimintasuunnitelman tulevalle vuodelle.

Jalostusneuvojat:

– osallistuvat tuomarikokelaiden koulutukseen (tuomarikollegiot)
– osallistuvat kasvattajapäiville
– järjestävät jalostustarkastuksia
– järjestävät pentuekatselmuksia
– ylläpitävät avointa listaa uroksista, jotka ovat tarjottu jalostusrekisteriin
– käsittelevät jalostuskyselyt yhteistyössä keskenään

Pyreneittenmastiffit ry:n jalostusneuvojat:

Ann-Catrine Vihtilä p. 040 528 7045 angavihtila[ät]gmail.com

Marja Pihanen p. 040 079 2938 marja.pihanen[ät]ebaana.net

Siirry työkalupalkkiin